top of page

Algemene voorwaarden

  1. Foto’s & grafisch werk door Beeldschoon kunnen ter allen tijden gepubliceerd worden op website, blog en facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

  2. De foto's worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.

  3. De boeking van huwelijksreportage bij Beeldschoon is definitief na het betalen van een voorschot. Dit voorschot dient tevens als annulatiekost: indien een huwelijksreportage geannuleerd wordt kan dit bedrag niet teruggevorderd worden. Zonder betaling van het voorschot is er geen boeking.

  4. De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs voor een reportage die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

  5. Een reportage van Beeldschoon wordt beschouwd als een artistiek werk, en is daarbij onderhevig aan auteursrechten. De foto's blijven steeds intellectuele eigendom van de fotograaf. Bij volledige betaling van de reportage krijgt de klant het recht om de foto's te printen en publiceren voor persoonlijke doeleinden. Indien de klant de foto's gebruikt voor commerciële doeleinden zonder gepaste vergoeding voor de fotograaf, zullen gerechtelijke stappen ondernomen worden.

  6. Het geleverde aantal foto's varieert naar gelang de duur van de reportage en andere variabelen, en kan dus onmogelijk vooraf vastgelegd worden.

  7. Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.

  8. De foto's worden pas bewerkt nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 30 dagen, worden de foto's gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.

  9. Het gebruik van een cadeaubon kan enkel binnen de periode die vermeld staat op de cadeaubon. Bij het overschrijden van deze datum is deze bon niet meer geldig en kan deze dus niet meer ingeruild worden.

bottom of page